Varför Plugit?

ledarskap för en ny generation

Sedan Plugit Finland grundades 2012 har vi varit en del av uppkomsten av en ny bransch. Vi har kommit med nya lösningar på nya problem längs vägen. Idag står all vår kunskap till ditt förfogande. Fråga bara efter den.

  • Vi vet hur

  • Vi är innovativa

  • Vi bryr oss

100%

Grön energi

tCO2e

+24 miljoner ton sparade per år

Plugit tog fram en plan för att minska koldioxidutsläppen för vår resa mot Net Zero och en färdplan för att minska våra Scope 1 & 2-utsläpp. De utsläpp som genereras på grund av den egna verksamheten (scope 1 & 2) neutraliseras genom investeringar i koldioxidkompensation. Alla Plugit PRO DC-stationer distribuerar grön förnybar el.

Vi gör vårt bästa för att kunderna ska få full nytta av våra laddningsinnovationer. Vi har lång erfarenhet från flera olika branscher.

Plugit PRO DC-enheter är konstruerade i Finland enligt de striktaste standarderna och monteras av de bästa komponenterna.