2021 började vi undersöka möjligheterna till markanvändning i Finland för användning av DC-laddningsstationer för professionell trafik. 2023 är de första PRO DC-stationerna färdiga och nätverket kommer att födas. Vår idé är att ansluta våra kunder och deras kunder för att möjliggöra den mest tillgängliga och prisvärda laddningen som är möjlig.

Professionell laddning för besökare

Laddning av elfordon i köpcentrum, kommersiella byggnader och parkeringsgarage är inte längre bara en bekväm tilläggstjänst, utan en nödvändighet för elbilister. Konsumenter som använder elfordon väljer att göra sina inköp i fastigheter som erbjuder alla de produkter och tjänster de behöver, inklusive laddning av elfordon.

Professionell laddning för transport av gods och människor

Laddning av elfordon är en viktig del av verksamheten inom sektorn för professionell elektrisk transport. Fordonen måste vara i rörelse så mycket som möjligt, så den dyraste laddningslösningen är den som helt enkelt inte fungerar. Förutom tillförlitlighet måste laddningslösningarna tillgodose de unika behoven hos professionell transport och särskilt tunga fordon som behöver hög laddningseffekt.